صباح در بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود 2018

صباح در بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود 2018

صباح در بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود 2018

صباح در بیست و پنجمین نمایشگاه اگروفود 2018 1024 680 لبنیات صباح

مفتخریم که میزبان شما در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین الان و صنایع وابسته – ایران آگروفود فود ۲۰۱۸ باشیم.
تاریخ : ۸ تا ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷
مکان : سالن ۷ غرفه ۴۹
آدرس : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
ساعت بازدید : ۱۰ صبح لغایت ۱۸

-- بارگیری کد امنیتی --