پنیر

پنیر به عنوان جزیی از گروه لبنیات، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و فسفر است. مصرف 30 گرم پنیر  در حدود 8 گرم پروتئین و 200 میلی گرم کلسیم به بدن می رساند. در حالی که 150 تا 200 گرم شیر (معادل یک لیوان شیر) چنین میزان کلسیمی را به بدن می رساند.

پنیر - Cheese

null
پنیر سفید 8 کیلوگرمی صباح

پنیر سفید 8 کیلو گرمی

پنیر سفید 16 کیلوگرمی صباح

پنیر سفید ایرانی 16 کیلو گرمی

پنیر بلغاری 14 کیلوگرمی صباح

پنیر بلغاری 14 کیلو گرمی

پنیر سفید نیم چرب صباح

پنیر سفید نیم چرب تتراپک صباح

پنیر روستایی صباح

پنیر روستایی

خرید پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح

پنیر لاکتیکی 300 گرمی صباح

پنیر سفید مخصوص سالاد صباح

پنیر سفید ایرانی مخصوص سالاد

پنیر فتا 900 گرمی نسبتا چرب

پنیر فتا 900 گرمی نسبتا چرب

پنیر سفید 225 صباح

پنیر فتا نیم چرب

پنیر سفید 450 گرمی صباح

پنیر فتا 450 گرمی

پنیر لبنه 370 گرمی صباح

پنیر لبنه صباح

پنیر لاکتیکی 6 کیلوگرمی صباح

پنیر لاکتیکی 6 کیلوگرمی

پنیر سفید ایرانی Feta صباح

پنیر سفید ایرانی

پنیر سفید فتا صباح ایرانی

پنیر سفید ایرانی Feta

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح

مطالب مفید صباح

Useful Facts

پنیر - Cheese

صباح

پنیر یکی از خوراکی های اصلی ما ایرانیان از خانواده لبنیات برای صبحانه و شام است. حفظ و نگهداری از پنیر یکی از سخت ترین کارها است. در این مقاله به شما روش صحیح نگهداری از پنیر را توضیح می دهیم .