پنیر

پنیر به عنوان جزیی از گروه لبنیات، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و فسفر است. مصرف 30 گرم پنیر  در حدود 8 گرم پروتئین و 200 میلی گرم کلسیم به بدن می رساند. در حالی که 150 تا 200 گرم شیر (معادل یک لیوان شیر) چنین میزان کلسیمی را به بدن می رساند.

پنیر - Cheese

null
پنیر بلغاری صباح

پنیر بلغاری 3 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی صباح

پنیر لاکتیکی 3 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی 14 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی 14 کیلوگرمی

پنیر فتا 10 کیلوگرمی صباح

پنیر فتا 10 کیلوگرمی

پنیر لبنه سه گوش 100 گرمی صباح

پنیر لبنه سه گوش 100 گرمی

پنیر لبنه 170 گرمی صباح

پنیر لبنه 170 گرمی

پنیر پروسس 4 گوش

پنیر پروسس چهارگوش

پنیر لاکتیکی صباح

پنیر لاکتیکی

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی iml

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی

پنیر فتا 1800گرم

پنیر سفید 1800 گرمی

پنیر فتا 4 کیلوگرم

پنیر سفید ایرانی

پنیر فتا 8کیلوگرم

پنیر سفید 8 کیلو گرمی

پنیر فتا 16کیلوگرم

پنیر سفید ایرانی 16 کیلو گرمی

پنیر-بلغاری 14کیلوگرمی

پنیر بلغاری 14 کیلو گرمی

مطالب مفید صباح

Useful Facts

رژیم غذایی و پنج روش سالم استفاده از پنیر جهت افزایش سلامت 1300 867 لبنیات صباح

رژیم غذایی و پنج روش سالم استفاده از پنیر جهت افزایش سلامت

پنیر لبنه صباح
پنیر لبنه صباح 1300 823 لبنیات صباح

پنیر لبنه صباح

پنیر بلغاری صباح
پنیر بلغاری صباح 1080 702 لبنیات صباح

پنیر بلغاری صباح

پنیرلاکتیکی صباح
پنیر لاکتیکی 1100 837 لبنیات صباح

پنیر لاکتیکی

پنیر - Cheese

صباح

پنیر یکی از خوراکی های اصلی ما ایرانیان از خانواده لبنیات برای صبحانه و شام است. حفظ و نگهداری از پنیر یکی از سخت ترین کارها است. در این مقاله به شما روش صحیح نگهداری از پنیر را توضیح می دهیم .