پنیر

پنیر به عنوان جزیی از گروه لبنیات، منبع خوبی از پروتئین، کلسیم و فسفر است. مصرف 30 گرم پنیر  در حدود 8 گرم پروتئین و 200 میلی گرم کلسیم به بدن می رساند. در حالی که 150 تا 200 گرم شیر (معادل یک لیوان شیر) چنین میزان کلسیمی را به بدن می رساند.

پنیر - Cheese

null
پنیر بلغاری صباح

پنیر بلغاری 3 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی صباح

پنیر لاکتیکی 3 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی 14 کیلوگرمی

پنیر لاکتیکی 14 کیلوگرمی

پنیر فتا 10 کیلوگرمی صباح

پنیر فتا 10 کیلوگرمی

پنیر لبنه سه گوش 100 گرمی صباح

پنیر لبنه سه گوش 100 گرمی

پنیر لبنه 170 گرمی صباح

پنیر لبنه 170 گرمی

پنیر پروسس 4 گوش

پنیر پروسس چهارگوش

پنیر لاکتیکی صباح

پنیر لاکتیکی

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی iml

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی

پنیر فتا 1800گرم

پنیر سفید 1800 گرمی

پنیر فتا 4 کیلوگرم

پنیر سفید ایرانی

پنیر فتا 8کیلوگرم

پنیر سفید 8 کیلو گرمی

پنیر فتا 16کیلوگرم

پنیر سفید ایرانی 16 کیلو گرمی

پنیر-بلغاری 14کیلوگرمی

پنیر بلغاری 14 کیلو گرمی

مطالب مفید صباح

Useful Facts

پنیر چدار
پنیر چدار چیست ؟ 1125 750 لبنیات صباح

پنیر چدار چیست ؟

طرز تهیه پنیر فتا خانگی
طرز تهیه پنیر فتا خانگی 626 417 لبنیات صباح

طرز تهیه پنیر فتا خانگی

پنیر - Cheese

صباح

پنیر یکی از خوراکی های اصلی ما ایرانیان از خانواده لبنیات برای صبحانه و شام است. حفظ و نگهداری از پنیر یکی از سخت ترین کارها است. در این مقاله به شما روش صحیح نگهداری از پنیر را توضیح می دهیم .