پنیر خامه ای سبزیجات 150 گرمی

پنیر خامه ای صباح با سبزیجات
1 Comment
  • اين پنير (خامه اي سبزيجات)مشابه طعم پنير با طعم سير هست كه هلند خوردم
    خوشمزه بود