ماست موسیر 400 گرمی

ماست موسیر صباح 400 گرمی پرچرب

ماست موسیر 400 گرم

ارزش غذایی یک لیوان ماست پرچرب موسیر در هر 100 گرم

انرژی: 77 کیلوکالری
قند: 3.3 گرم
چربی: 5 گرم
نمک: 0.5 گرم
اسیدهای چرب ترانس: 0.11 گرم