استارتر

ماست توت فرنگی لیوانی صباح

ماست توت فرنگی لیوانی صباح

پنیر هالومی 2 کیلو گرمی

پنیر کبابی هالومی 2 کیلوگرمی صباح

پنیر موزارلا ایتالیایی

پنیر موزارلا ایتالیایی صباح

ماست توت فرنگی با غلات صباح

ماست توت فرنگی با غلات صباح

دسر ماست سیب 150 گرم

ماست سیب با غلات صباح

کشک 400 گرم صباح

کشک 250 گرم صباح

کشک ۲۵۰ گرمی صباح

ماست نیم چرب 600 گرم صباح

ماست نیم چرب 600 گرم

ماست 1500 گرمی پرچرب صباح

ماست 1500 گرمی پرچرب

مشخصات، قیمت و خرید ماست پر چرب صباح - 2 کیلوگرم

ماست پر چرب 2 کیلوگرمی