حضور پر رنگ گروه صنعتی صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود


Notice: _usort_terms_by_ID از نگارش4.7.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_list_sort() استفاده نمایید. in /home/sabahdai/public_html/wp-includes/functions.php on line 4648

حضور پر رنگ گروه صنعتی صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود

حضور پر رنگ گروه صنعتی صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود 1011 553 لبنیات صباح

صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود : حضور پر رنگ گروه صنعتی صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،موادغذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته که از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ در حال بر گزاری است .

صباح در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود

از حضور شما همراهان عزیز در غرفه گروه صنعتی صباح سپاسگزاریم.