استخدامی

ارتباط مستقیم با واحد منابع انسانی

02166781012-14
Hr@sabahdairy.ir
Telegram :09388601298

از طریق لینک ذیل قادر به پر کردن فرم استخدامی هستید در صورت کامل بودن رزومه ،بارگذاری رزومه و درج نام و نام خانوادگی کافیست .

 فرم استخدامی


فرصت های شغلی

 

کد شغلی  محل خدمت  سمت  شرایط احراز 
1 اصفهان مدیر شعبه تسلط به اصول و فرآیندهای فروش و بازاریابی
توانایی هدایت، مدیریت، نظارت و انگیزه بخشی به تیم فروش و بازاریابی
افراد آشنا با صنعت پخش و لبنیات در اولویت هستند
2     بندر عباس مدیر شعبه

تسلط به اصول و فرآیندهای فروش و بازاریابی
توانایی هدایت، مدیریت، نظارت و انگیزه بخشی به تیم فروش و بازاریابی
افراد آشنا با صنعت پخش و لبنیات در اولویت هستند

3 زنجان مدیر شعبه

تسلط به اصول و فرآیندهای فروش و بازاریابی
توانایی هدایت، مدیریت، نظارت و انگیزه بخشی به تیم فروش و بازاریابی
افراد آشنا با صنعت پخش و لبنیات در اولویت هستند

4 تهران فروشنده حضوری مراجعه حضوری به آدرس :تهران،میدان فتح، ابتدای بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج )، خیابان فتح هفدهم، پلاک 15، شرکت صباح پخش، تلفن:14 - 66781012-021

 

ارسال رزومه

بارگذاری فایل