دوغ

دوغ یک نوشیدنی سالم و سنتی نزد ما ایرانیان است. مصرف دوغ بیشتر در فصول گرم سال پیشنهاد می شود. دوغ یکی از فرآورده های شیر است و دارای فواید و بسیار زیادی است. علاوه بر آن یکی از بهترین و سالم ترین نوشیدنی ها است و به علت اینکه این فرآورده مستقیما از شیر بدست می آید و بسیاری از ترکیب ها و پروتئین های موجود در شیر را دارد، بسیاری از کارشناسان تغذیه معتقد هستند دوغ همانند شیر می تواند دارای خاصیت ضد سرطانی باشد.

دوغ

null
دوغ قوطی صباح

دوغ قوطی

دوغ کفیر صباح

دوغ کفیر

دوغ بدن گاز صباح

دوغ بدون گاز 1/5 لیتری

دوغ لیوانی صباح

دوغ لیوانی

مطالب مفید صباح

Useful Facts

پنیر لبنه صباح
پنیر لبنه صباح 1300 823 لبنیات صباح

پنیر لبنه صباح

دوغ و فواید آن
دوغ و فواید آن 1600 836 لبنیات صباح

دوغ و فواید آن

پنیر بلغاری صباح
پنیر بلغاری صباح 1080 702 لبنیات صباح

پنیر بلغاری صباح

پنیرلاکتیکی صباح
پنیر لاکتیکی 1100 837 لبنیات صباح

پنیر لاکتیکی

دوغ

صباح

دوغ به این دلیل که از رقیق شدن ماست به دست می آید، پروتئین و کلسیم کمتری دارد ولی کسانی که سایر محصولات لبنی را مصرف نمی کنند، بهتر است دوغ بنوشند.